Skip to main content Skip to search

Ostatné služby

 • Daňové priznania
   • daňové priznania k dani z príjmu FO typ A (zamestnanci)
   • daňové priznania k dani z príjmu FO typ B
   • daňové priznania k dani z príjmu PO
    • daňové priznania k dani z motorových vozidiel
    • hlásenia, prehľady, oznámenia
    • prihlášky k registráciám na dane
    • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
  • Dane a daňové konanie
   • písomné stanoviská k daňovým problémom klienta
   • zastupujeme klientov v daňovom konaní, pričom chránime záujmy našich klientov
  • Doplnkový daňový servis
   • informujeme o aktuálnych zmenách daňovej legislatívy
   • optimalizujeme daňové povinnosti klientov
   • poskytujeme konzultácie k daňovej problematike
   • vykonávame dohľad nad plnením daňových povinností našich klientov
 • Komunikácia a správa elektronickej schránky
  • sprostredkovávame elektronickú komunikáciu so štátnymi inštitúciami prostredníctvom EID
  • zabezpečujeme spravovanie elektronickej schránky prostredníctvom splnomocnenia klientom
 • Účasť na poradách a stretnutiach – na požiadanie klienta
  • na požiadanie klienta sa zúčastňujeme na poradách personálneho, alebo finančného charakteru priamo v priestoroch klienta, prípadne na poradách a jednaniach s dodávateľmi, či odberateľmi klienta
  • zúčastňujeme sa na stretnutiach s finančnými inštitúciami klienta pre účely poskytnutia úveru, leasingu, prípadne ich priamo zabezpečujeme
 • Športová činnosť
  • na základe predmetu podnikania športová činnosť zverejňujeme register príslušných fyzických osôb – športového odborníka prostredníctvom právnickej osoby, ktorá vykonáva športovú činnosť v oblasti trénerskej činnosti karate a kondičného trénera: Andrea Páleníková.